Conectate con nosotros

Comunicamos Kichwa

Kichushkami rikurayay ruraykunawan 195 kipi electrónicos shutita, man killka pankata charikkunata.

Publicada

en

Shuk llankayta wankurishpa Rentas Internas (SRI), Intendencia General de Policía, Comisaría Nacional y la Policía Nacional en Los Ríos, llankaykunawan, hapishkakunami 195 kipikunata electrónicos mana killka pankata charik.

Kay rikuray ruraykunaka llankaykatishkami, Killay puncha chishi, sukta hatuna wasikunapi, Babahoyo Kity llaktapi, kaykunapimi rikuchikushka tablets shinallatak karu uyarikkuna chikan chikan  marcas shinallatak modelos shutikunawan.

Apuk pushakkunaka hatuna kipikunatami rikuy kallarishkakuna, shinallatak mana killka pankakunata charishkachu ayllukunaka, kay hatuna wasikunapi, chaymantami ña killka pankata killkay kallarishka, hatukushkami mana killka pankawan.

Kay wasikunapika rikushkakunami 158 karu uyarikkunami, allí pacha kashka, 30 kipikunaka shina shinalla kashka, shinallatak kanchis tablets, kipikuna tukuymanta 195 kipikuna.

Kipa chapakkunata pushak Los Ríos, Markapi Coronel Carlos Espinoza mashi pushak, rikuchishkami Ministerio del Interior llankaymanta, kay llankaytaka paktachichun kachashka kay rikurayay ruraykunata, maypimi hatun kay kipikunata.

Killka pankatapash chaypi kushkami.

Shinakllatak SRI, llankaypi pushakkunaka kushkakunami shuk killka pankakunata, hatuna wasiyukkunaman, kay killkawan richunkuna kay wasiman rikunkapak idoneidad shutita killka pankakunata.

Apuk pushayta apakkunaka, willashkakunami kay rikurayay ruraykunaka ashtawanmi mirarinka chikan chikan Kitykunapi Los Rios Markapi, allí rikunkapak killka pankakunata, shinallatak hapishkakunami mushuk karu uyarikkunata, killka panka killakuna pasashkata.

Shinallatak yuyachishkami ayllullaktakunata ama randichun karu uyarikunata mana killka pankakunata charikta, ama huchachichun.

Ayllukuna karu uyarikkunata allichichun sakishka kakpi kay wasikunapi, killka pankakunatami rikuchina kankin.

Redacción Los Ríos /Traductor /Luis Paca /DNCE.

 

Click para comentar

Deja una Respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Tendencia