Conectate con nosotros

Comunicamos Kichwa

Kay Martha de Roldós kiti ayllu ukupi umashpa llakichikshina ishkay runakunata hapin

Publicada

en

Mintalaypi llakichishkashina rikurishkamantami, Brigada Anti Criminal (BAC- Zona 8) tantanakuypak chapakkuna, Martha de Roldós kiti ukupimi, José Eduardo L. A., 60 watayuk, Arturo Jacinto G. C. (45) runakunatami Kamak runakunapak shutipi chayashpa shuk aylluta waranka dólar kullkita ama wichkanapak nishpa mañashkamanta, hapishka.

Kay llakichishka runaka kay runakunaman 400 dólar kullkitami kushka, kayshina llakichishkata riksiychayashpaka chay pachallatami Av. de Las Américas kushka llankakuk Fiscalía kamak wasiman willachishka, kaypimi Brigada Anti Criminal (BAC) tantanakuypak chapakkuna chaskishpa pay llankana kuchullapi taripay kallarishka, kay llakichik runakunak manarak chayachishka kullkiman shamukta shurashpa.

Kayshinamantami, chapakkunaka Martha de Roldós kiti ukupi mashkay kallarirka, kaypimi ishkay runakunata hapishka. Llaktapi Chapakkuna killashkata rikukpika: Arturo Jacinto G. C., runaka 1998 – 2004 watami ishkay kutin kullkita umashpa kichushkamanta hapitukuhska, shinallatak 1997 watapash shuwashkamanta kichushkamanta hapitukushka; José Eduardo L. A., runaka 1999 watami kullkita umashpa kichushkamanta hapitukushka.

Illapa charikushkata kichushka

Kay Distrito Esteros, cooperativa Nuevo Ecuador 1 llaktapi, chillay puncha 20:50 tutami, Francisco Xavier V. C., 23 watayuk runa, shuk cal. 16Mm paktarikta uchiklla tukyachinata charikushkamanta hapishka, kay illapawanmi shuk aylluta charishkata kichunapak manchachishka kashka. Kay runaka 2010 watami shuwashkamanta hapishka kashka. / Zona 8/ DNCE /M. Rojas

TRADUCTOR SGOS LUIS ANRANGO DNCE

Click para comentar

Deja una Respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *