Conectate con nosotros

Comunicamos Kichwa

Cotacachi kitypi hapishkami kuyukta ña willashkami shuwashka nishpa Quito kitypi.

Publicada

en

ECU 911 llankayman kayashpami ña willashka shuk kuyukta charikukta kay La Playa ayllu llakta García Moreno kitylli kay Cotacachi kitypi.

Yanapak chapakkuna ña rishkakunami, kay llaktaman shinallatak ña rikushkami kay marca Yamaha, puka tullpu, mana charishkachu shuti rikuchikta, shuk ayllu wasipi wakaychishka pusak punchakunami sakishka shuk mana riksishka runa, mana kay wasiyukuna yachashkachu.

Kay Chapakkunapa sistema informático llankaypi allí chasis y motor, yupaykunata rikukpika charishkami HU9490 yupaykunata kay kuyukpa mashi Quito kitymantami kashka, ña huchachishkami kay antawamanta 3 karway killa 2013 watapi.

Kay llankaykunawan katinmi allí tapuykunawan kay kuyukta apamuk runata hapinapak, kay runapa shuti kashkami segundo, kay García Moreno kityllipi, yanapak chapakkuna allí paykunapa yachay llankaywan, ña hapishkami kay runapa shutika kanmi, S. M. C. S. shuti.

Kay kuyuktaka ña apashkami kay Policía Judicial de Otavalo llaktaman allí wakaychi mashikunawan, shinallatak katinmi kay tapuy llankaykunawan kay riksinalla runata hapinapak. P. Meneses-SZImbabura/Traductor/Luis P./DNCE

Click para comentar

Deja una Respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Tendencia