Conectate con nosotros

Comunicamos Kichwa

Allkunkunata yachachina mishay ashtawan kuchuyachinmi ayllullaktakunata.

Publicada

en

Ashaka kushikuywanmi tukuchishka ishkay kutin allkukuna yachayta, charishkami pishka hunkay punchakunata, Ibarra kitypi patsak ayllukunami chaypi kashkakuna Comando de Policía de la Subzona de Imbabura llankay wasikunapi, kay llankaywan kuchuyachinkami ayllullaktakunawan

El capitán Alexander Astudillo, Jefe del Centro Regional de Adiestramiento Canino de Mascarilla CRAC, llankaymanta shinallatak kay yachayta pushak kushikuytami charishka ayllullaktakuna kaypi kashkamanta, kay 19 Inty puncha kay yachayta tukuchishkamanta, colegio “Ibarra”, yachana wasipi kay mashi pushak rimarishkami ña paktachishkanchikmi patzak ayllukunata tantachishkamanta kay kallari yachayta rikuchinapak, kikinkunaman alli yachaykunata karashkanchikmi shuyanchikmi kay yachaywan alli kawsayta charichun kikinpa allkuwan.

AYLLUKUNAMANTA KUSHICHI

Kay yachaymanta José Ortiz, mashi tukuykuna akllashka yupaychayta kushkami mamallaktapa chapakta kay alli yachaymanta, “yupaychayta kunchikmi ñukanchik allkukunaman alli yachayta kushkamanta yachanchikmi imashina alli yanapayta shinallatak ima shina ayllullakta ñanta purinapak shinallatak sama pampatapash nishkami.

Ña tukuripika kay ishkay yachaypi ayllukunaka, hapishkami shuk yachay killka pankata CRAC de Mascarilla llankaymanta shinallatak Juan Pablo López, yachaymanta kushkami shuk kushichita yachachikunaman, P. Meneses-SZImbabura /TraductorLuis Paca DNCE

Click para comentar

Deja una Respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Tendencia